Berliinin asuntorahastot

Berlin Invest 1-3

Berliinin asuntomarkkina on mielenkiintoisessa tilanteessa. Kaupungin ennustetaan vuonna 2020 kuuluvan maailman 20 mielenkiintoisimman kaupungin joukkoon (Lähde: Taloussanomat 25.4.2011) ja asukkaita on yli kolme miljoonaa. Tästä huolimatta asuntomarkkinat eivät toimi täydellisesti ja paikallisesti osaava ostaja voi saavuttaa erittäin hyviä tuottoja ostamalla keskusta-asuntoja jopa 1500-1700 euron neliöhinnoilla (vrt. Helsinki keskineliöhinta n. 3600 euroa ja keskusta-alue n. 5300 euroa).

Confido Management Oy on perustanut yhdessä perhesijoitusyhtiö Assai Oy:n kanssa kolme suomalaisille ammattimaisille sijoittajille tarkoitettua Berliiniin sijoittavaa osakeyhtiömuotoista asuntorahastoa, jotka pyrkivät saavuttamaan maltillisella riskinotolla 12-16 prosentin vuotuisen tuoton sijoittajien omalle pääomalle. Ensimmäinen rahasto, Berlin Invest Oy, perustettiin kesällä 2011 ja toinen, Berlin Invest 2 Oy, keväällä 2012. Rahastojen arvioitu toimiaika on n. 4,5 vuotta.

Berlin Invest 3 Oy käynnistettiin alkuvuonna 2013 ja sen arvioitu toimiaika on 5,5 vuotta.

Mitä tehdään?

Kerättävillä varoilla pyritään hankkimaan pääosin kokonaisia asuinkerrostaloja, asuntoportfolioita tai yksittäisiä asuntoja ja sen jälkeen myymään niitä yksittäin markkinoille. Rahaston avaintoimijat ovat toteuttaneet tätä metodiikkaa Berliinissä hyvällä menestyksellä jo useiden vuosien ajan ja sitä ennen muissa Euroopan kaupungeissa. Tavoitteena on, että n. neljän toimintavuoden aikana ehditään tehdä useita osto- ja myyntikierroksia. Hankkeen toteutuksessa voidaan käyttää myös lainarahaa, mutta tämän osuus ei ylitä missään vaiheessa 50 % sijoitussitoumuksista.

Kokenut sijoittajaryhmä, joka sijoittaa hankkeeseen myös omia varojaan

Rahastojen hallinnointiyhtiössä on kolme osapuolta, jotka ovat sijoittaneet rahastoihin myös omia varojaan yhteensä yli neljä miljoonaa euroa: Tärkein rooli on Berliinissä asuvan Claudio Zucchellin tiimillä, joka yhdessä Mikko ja Jukka Rannilan (Assai Oy) vastaa kohteiden valinnasta, ostoista ja myynneistä. Osapuolet ovat tehneet tätä yhteistyötä menestyksekkäästi useamman vuoden ajan. Confido Management Oy vastaa projektin toteutuksesta, sijoittajasuhteista ja hallinnoinnista.

Vuosittainen kassavirta

Tavoitteena on palauttaa sijoittajille vuosittain n. 5-7 % tuottoa vastaava määrä varoja ja käyttää loput voittovaroista velkaosuuden pienentämiseen sekä uudelleen sijoitukseen. Toiminnan päättyessä yhtiö puretaan ja varat palautetaan sijoittajille.

Rakenne

Rahastot ovat osakeyhtiömuotoisia. Suomalaiset sijoittajat ovat osakkaita tarkoitusta varten perustetuissa yhtiöissä, jotka omistavat 100 % Saksaan perustetuista tytäryhtiöistä. Tytäryhtiöt omistavat kiinteistöt. Veroteknisen mallin on hallinnointiyhtiölle toteuttanut verokonsultointiin erikoistunut Fiscales Oy saksalaisen partnerinsa kanssa.

Pieni on kaunista

Koska tavoitteena on ostaa asuntoja ja asuintaloja pääosin erikoistilanteista ja siten saavuttaa keskimääräistä parempaa tuottoa, ei sijoitusta ole mahdollista tehdä suurilla investoinneilla. Tämän takia rahastojen koot ovat suhteellisen pieniä. Berlin Invest Oy:n oma pääoma on 7 miljoonaa euroa ja Berlin Invest 2 Oy:n 16 miljoonaa euroa. Oma pääoma yhdistettynä maksimissaan 50 % velkavivun käyttöön mahdollistaa riittävän volyymin tehokkaaseen toimintaan kuitenkin niin, että edelleen voidaan valita ostokohteet yksittäin ilman tarvetta osallistua ”massamarkkinoihin”. Rahastot ovat suljettuja uusilta merkinnöiltä pääomatavoitteiden täytyttyä suunnitellusti.

Lisätietoja ja tarkennuksia

Annamme mielellämme lisätietoja rahastoista. Nämä rahastot on tarkoitettu vain ammattimaisille asiakkaille. Tästä voit tutustua tarkemmin ammattimaisen asiakkaan vaatimuksiin. Rahastot eivät ole sijoitusrahastolain (48/1999) tarkoittamia sijoitusrahastoja tai kiinteistörahastolain (1173/1997) tarkoittamia kiinteistörahastoja vaan ns. suljettuja kiinteistöpääomarahastoja. Rahastot eroavat markkinoilla olevista sijoitusrahastoista monin tavoin. Sijoitusrahastolaki ja kiinteistörahastolaki eivät sovellu Rahastoihin. Rahastot eivät lunasta Sijoittajien osuuksia Rahastoitsa sijoitusrahastolain tarkoittamien sijoitusrahastojen tavoin tai muutoinkaan. Rahastot tai niiden Hallinnointiyhtiö eivät ole laissa sijoituspalveluyrityksistä (579/1996) tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä. Toisin kuin sijoituspalveluyritykset ja sijoitusrahastot, Rahastot eivät ole minkään kotimaisen rahoitusviranomaisen valvonnan alaisia, eivätkä niitä näin ollen koske ko. laeissa sijoittajien suojaksi asetetut säännöt.

 

Jos kiinnostuit ja olet ammattimainen sijoittaja, ota yhteyttä:

soita 0207 558 800 tai jätä yhteydenottopyyntö