Slide

Osakerahasto Pyn Elite

PYN Elite on PYN Fund Management Oy:n hallinnoima Erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitukset ovat Aasian pörssiosakkeissa.

PYN Elite pyrkii aktiivisella salkunhoidolla löytämään merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla. Toiminnassaan PYN Elite tavoittelee selkeästi korkeampaa tuottoa kuin maailmalle portfolionsa hajauttaneet osakerahastot.

PYN Elite on erikoissijoitusrahasto, joka sopii vaativille, finanssimarkkinoiden toimintaa tunteville sijoittajille. Rahastoon sijoittavan tulee hakea sijoitukselleen korkeaa riskipitoista tuottoa vähintään viiden vuoden tähtäyksellä.