Osakerahastot

Osakerahastot

Tavoitteemme on tarjota hyvän tuotto-riskisuhteen osakerahastoja, joiden salkunhoitajat ja sijoitustavoitteet tunnemme hyvin.  Sijoitussuosituksissa pyrimme antamaan mahdollisen kattavat tiedot rahaston näkymistä, jotta asiakkaamme voisi arvioida kohteen sen hetkiset näkymät sekä sopivuuden omaan sijoitussalkkuunsa.

Valitessamme yhteistyökumppaneita ja kohteita painotamme seuraavia asioita:

 • Sijoituskohteen hyvät näkymät kohdemarkkinalla
 • Sallkunhoitajan kattava ja pitkäjänteinen osaaminen
 • Salkunhoitajan pitkäjänteinen menestyminen
 • Salkunhoitajan vahva toimiala- ja paikallistuntemus
 • Salkunhoitajan osakkuus edustamassaan yhtiössä:
  • pienempi vaihtuvuus
  • pidempi sijoitushorisontti
  • suhtautuminen riskiin erilaista
 • Salkunhoitajan selkeä fokus ja omistautuminen
 • Salkunhoitajan omat sijoitukset hoitamissaan rahastoissa:
  • Salkunhoitajalla, meillä ja asiakkailla on yhteinen tavoite