Varainhoitokonseptimme

Emme tee täyden valtakirjan varainhoitoa. Sen sijaan meillä on tarjota valikoima varainhoitoon liittyviä tuotteistettuja ratkaisuita sekä varainhoitoon liittyvää sijoitusneuvontaa.

Yksittäisten ratkaisuiden painopiste-ehdotukset riippuvat asiakkaamme tarpeista ja riskinottohalusta.

Jaamme yleensä sijoitukset kahteen luokkaan. Jos sijoitusten näkymiä, painopisteitä ja riskiä haluaisi kuvata vertauskuvalla, voisi puuvertaus sopia parhaiten: Rungon muodostavat sijoitukset, joissa pidämme riskitasoa suhteellisen matalana ja oksat (eli kevyemmät/pienemmät sijoitukset) muodostuvat sijoituksista, joissa hetkellinen volatiliteetti voi olla suurtakin, vaikka caset itsessään ovat hyviä.  Yksittäisen sijoituksen kuuluminen eri luokkiin myös vaihtelee tilanteen mukaan. Esimerkiksi asunnot Helsingissä ovat joskus olleet hyvin vähäriskinen ”runkosijoitus”, mutta tällä hetkellä niihin liittyy mielestämme myös arvonalennusriski ja siten ne eivät tällä hetkellä kuulu mielestämme matalan riskin sijoituksiin.

Varainhoitoon liittyvää sijoitusneuvontaa toteutamme pääosin maltillisen Visio Allocator-rahaston kautta.   Tätä täydennämme sitten tarpeen mukaan muilla sijoitusehdotuksilla esimerkiksi kehittyville markkinoille tai vaikkapa Berliinin kiinteistömarkkinasijoituksilla.

Visio Allocator on rahastomuodostaan huolimatta varsinaisesti varainhoitotuote, jossa pyritään muokkaamaan salkunpainotusta (osakkeet, yrityslainat, valuutat, käteinen jne.) kunkin markkinatilanteen mukaan. Pitkän tähtäimen tavoitteina on 12 % vuotuinen tuotto. Tavoitevolatiliteetti on 10 % (kuvaa riskitasoa ja on n. puolet Helsingin pörssin vastaavasta riskitasosta).