Esittely

Confido Capital Oy on suomalainen pankkiiriliike, joka etsii aktiivisesti erilaisia sijoituskohteita, joissa tuotto-riskisuhteen uskotaan olevan erinomainen.

Salkunhoitajien kattavan osaamisen lisäksi keskeistä meille on, että kukin salkunhoitaja kantaa sijoitustoiminnan riskejä myös sijoittajan ominaisuudessa hoitamassaan rahastossa tai muussa sijoitustuotteessa. Sijoitamme rahastoihin myös itse. Haluamme siis olla sijoittajakumppaneita asiakkaiden ja salkunhoitajien kanssa.

Kaikki edustamamme sijoitustuotteet ovat aktiivisesti hoidettuja ja pyrkivät selvästi tarjoamaan indeksisijoittamista paremman tuotto-riskisuhteen.

Turvallinen sijoittajapartneri

Confido Capitalin edustamilla rahastoyhtiöillä on kotimaissaan asianmukaiset toimiluvat. Sijoitustuotteet, joiden myynti- ja markkinointi Suomessa edellyttää toimilupaa, on hyväksytetty Suomen Finanssivalvonnassa asianmukaisesti. Myös Confido Capital Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelutoimilupa ja Finanssivalvonta on Confido Capitalin toimintaa valvova viranomainen. Confido Capital toimii edustamiensa rahastoyhtiöiden ja sijoitustuotteiden myynti- ja markkinointikanavana Suomessa.

Sijoitustuotevalikoimamme sisältää mm:

 • Yksittäisiä rahastoja sekä ammattimaisille että ei-ammattimaisille sijoittajille
 • Varainhoitoon sopivia tuotteita
 • Muita sijoitustuotteita kuten kiinteistörahastoja tytäryhtiömme Confido Management Oy:n kautta

Confido Capital pyrkii tarjoamaan asiakkailleen sijoituspäätösten tueksi mahdollisimman kattavan tietopaketin edustamistaan sijoitustuotteista. Tuottonsa yhtiö saa jakamalla sijoitustuotteisiin liittyvät palkkiot yhdessä rahastoyhtiöiden kanssa, jolloin asiakkaan kulurakenne pysyy muuttumattomana. Confido Capital Oy pyrkii valitsemaan tarjontaansa sijoitustuotteita, joiden tuottohistoria ja näkymät ovat hyviä, mutta se ei pysty takaamaan yksittäisen sijoituskohteen tulevaisuuden tuottoa.

Confido Capital Oy on turvallinen yhteistyökumppani ja sen kaikki omistajat ja työntekijät ovat Suomessa asuvia suomalaisia. Yksittäiseen rahastoon sijoitettaessa rahat kulkevat suoraan valitun rahastoyhtiön tilille eikä Confido Capital Oy hallinnoi asiakkaan varoja edes tilapäisesti. Confido Capital tai yhtiön lähipiiri sijoittavat omia varojaan (hallituksen jäsenet, osakkaat, tytäryhtiöt) edustamiinsa sijoitustuotteisiin.

Rahastoyhtiöille Confido Capital Oy tarjoaa yhteistyökumppanin, joka kokonaisvaltaisesti hoitaa rahastoyhtiöiden asioita Suomessa.

Yhteistyökumppaneiden ja kohteiden valintakriteerit

 • Sijoituskohteen hyvät näkymät kohdemarkkinalla
 • Salkunhoitajan kattava ja pitkäaikainen osaaminen
 • Salkunhoitajan pitkäjänteinen menestyminen
 • Salkunhoitajan vahva toimiala- tai paikallistuntemus
 • Salkunhoitajan osakkuus edustamassaan yhtiössä:
  • pienempi vaihtuvuus
  • pidempi sijoitushorisontti
  • suhtautuminen riskiin erilaista
 • Salkunhoitajan selkeä fokus ja omistautuminen
 • Salkunhoitajan omat sijoitukset hoitamissaan rahastoissa:
  • Salkunhoitajalla, meillä ja asiakkailla yhteinen tavoite