Slide

Confido-ryhmä ja Nuorisosäätiö Sr

Selvyyden vuoksi todetaan seuraavat seikat:

 

Confido-ryhmään kuuluvat yhtiön ovat yhdessä asiakkaidensa kanssa rahoittaneet kolmea Nuorisosäätiön hanketta.  Aloite on tullut ulkopuoliselta pankkiiriliikkeeltä, joka on hoitanut neuvottelut ja sopimukset asioihin liittyen ja siten Confido-ryhmän johto ei ole koskaan tavannut Nuorisosäätiö Sr aiempaa johtoa.

 

Hankkeet ovat olleet:

-Kerrostalotontin hankinta ja rahoitus, jotta säätiö on voinut toteuttaa sille toimintansa mukaisen asuintalon.  Tontti on sittemmin myyty säätiön hallituksen puheenjohtajan Jari Laineen pyynnöstä säätiön osoittamalle taholle ja tämä on vastannut alkuperäistä sopimusta.

-Lisärahoitus säätiön keskeneräisiin rakennushankkeisiin ja tämän osalta on Laineen asia kiistettyä (ja kieltäydyttyä vastaanotettuja varoja palauttamasta) haettu välimiestuomio ja lopputuloksena on ollut välimiehen vahvistama sovintosopimus, joka vahvisti alkuperäisen pantin ja koron.

-Rahoitussitoumus säätiön uudisrakennushankkeen saattamiseksi loppuun tilanteessa, jossa säätiöllä oli vaikeuksia saada pankkirahoitusta.  Hanke aloitettiin yhdessä säätiön kanssa siten,  että asiasta tehtiin kirjallinen sopimus, rahoitus kerättiin/hankittiin ja kohteen osalta aloitettiin valmiusastetarkastukset.  Tarkastusten perusteella rakennus ei ollut vielä tavoitevalmiusasteessa lainan nostamista varten ja säätiö jatkoi rakentamista.  Myöhemmin säätiö ei lainaa Laineen johdolla nostanut/asiasta halunnut sopia, vaikka tiesi lainaan liittyvän sopimussakon suuruuden ja sopimuksen merkityksen ja vaikka Lainetta toistuvasti asian osalta muistutettiin

 

Päätettiin vastustaa saneerausta, kun oli seurattu saneeraussuunnitelman valmistelua, säätiön merkittävää riitelyhalua kymmenissä riidoissa, joista iso osa institutionaalisten hyvämaineisten rahoittajien kanssa ja näihin liittyviä kuluja.  Tähän mennessä on käsityksemme mukaan pelkkään saneerauksen suunnitteluun käytetty varoja n. 3,5 meur ja tämä on saatujen tietojen mukaan vasta pieni osa odotettavissa olevista kokonaiskuluista.  Saneerauksen vastustajia ovat lisäksemme mm. Verohallinto, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (säätiötä rahoittava viranomainen) sekä yksittäiset ulkomaiset velkojat.

Vastoin julkisuudessa esitettyä (Laine) emme näe säätiön mahdollisen konkurssin aiheuttavan ongelmia nuorten asumiseen.  Lähes kaikki kiinteistökohteet on rahoitettu siten, että edellytyksenä on niiden toimiminen yleishyödyllisessä käytössä ja siten ne voidaan siirtää vain yleishyödylliselle toimijalle. Siten arvelemme asukkaiden tilanteen paranevan, kun uuden omistajan toiminta on vakiintunutta ja voimavarat voidaan keskittää ydintoimintaan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Confido-ryhmä, joka ei säätiön aiempaa johtoa tuntenut, ei ole missään vaiheessa ollut tutkinnan kohteena. Ainoa yhteydenotto poliisilta asiaan liittyen on ollut kysely mahdollisesta vaatimuksesta vahingonkorvauksen osalta säätiön johtoon liittyen. Tähän olemme todenneet, että varaamme oikeuden myöhemmin vaatia vahingonkorvausta sekä vanhalta että nykyjohdolta.