Slide

Käyttöehdot

Tämän internet-palvelun julkaisija on Confido Capital Oy .

Confido Capital Oy:n Internet-sivujen tekstiä voidaan muuttaa koska tahansa tai sivut voidaan poistaa joko kokonaan tai osittain.

Tekijänoikeudet

Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen on kielletty ilman Confido Capital Oy:n erikseen antamaa kirjallista lupaa muutoin kuin Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityiseen käyttöön.

Vastuunrajoitukset

Tämä Internet-palvelu on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville henkilöille, jollei toisin ole ilmoitettu. Sivujen aineisto on tuotettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa ja Confido Capital Oy on pyrkinyt varmistamaan tiedon oikeellisuuden. Tästä huolimatta Confido Capital Oy ei vastaa aineiston oikeellisuudesta, totuudenmukaisuudesta, virheellisyydestä tai muusta puutteellisuudesta. Confido Capital Oy ei myöskään vastaa informaatiosta, johon pääsee tällä sivustolla olevien linkkien kautta.

Sivuilla esitetty aineisto ei ole tarjous ostaa tai myydä sijoitusrahasto-osuuksia, eikä kehotusten tai suositusten esittämistä näiden tai muun sijoittamisen osalta.

Sijoituksen perustana tulee olla omat selvitykset sekä rahastoyhtiöiden alkuperäinen materiaali. Mennyt tuotto ei takaa tulevaa tuottoa. Sijoituksiin sisältyy aina riski menettää koko sijoituspääoma.

Confido Capital Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan aineistoon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Ammattimaisille asiakkaille tarkoitetut tuotteet

Osa tämän sivuston sijoitustuotteista on sääntelemättömiä ns. UCIS (Unregulated Collective Investment Schemes)-sijoitustuotteita, joiden tarjontaa säädellään vahvasti Euroopan Unionissa. Nämä rahastot ovat tarkoitettu vain ammattimaisille asiakkaille. Sen vuoksi kyseisiä tuotteita koskevat sivut on tarkoitettu vain sijoittajille, joilla on riittävä kokemus sääntelemättömiin sijoitustuotteisiin sijoittamisesta ja jotka voidaan luokitella ammattimaisiksi asiakkaiksi Arvopaperimarkkinalain 26.5.1989/495 mukaan.

Jos sijoitustuote on tarkoitettu vain ammattimaisille asiakkaille, on tämä ilmoitettu kyseisen tuotteen kohdalla.

Lisätietoja ammattimaisen asiakkaan vaatimuksista löydät kohdasta Tietoja asiakkaalle.