Slide

Kommentit toimittaja Olli Herralan/Kauppalehti artikkeliin kauppalehdessä 9.1.2020 koskien Barcelona Invest Oy:tä

Seuraavat kommentit on toimitettu toimittaja Olli Herralalle hänen otettuaan yhteyttä Barcelona Invest Oy osalta 08.01 ja lähetettyään artikkeliluonnoksen:

Barcelona Invest Oy kvartaalikirje on tarkoitettu ainoastaan rahaston sijoittajille ja on siten yhtiön sisäinen dokumentti.  Tämä on erikseen todettu kvartaalikirjeen vastuulausekkeessa, mm. ”Tämä esitys on tehty vain erikseen nimettyä/nimettyjä

vastaanottajia varten eikä sitä saa levittää, kopioida tai muuten tehdä saatavaksi kenellekään muulle henkilölle.” Pyydämme huomioimaan tämän asian myös artikkelinne osalta. Tämän takia emme myöskään voi kommentoida/korjata yksittäisiä artikkelin asioita.

Emme valitettavasti voi kommentoida yksittäisiä osakkaita tai osakkaiksi esitettyjä tahoja ja siten mahdollisen listan tai laskelman osalta lähteenä ei saa käyttää Barcelona Invest Oy:tä.

Confido Capital Oy ei ole hankkeen osapuoli.   Confido Management Oy on osakkaana hallinnointiyhtiössä, mutta ei kuitenkaan suurimpana/enemmistö-osakkaana.  Confido Capital Oy ei ole osakkaana Confido Cataluna Oy:ssä –riippumatta siitä, mitä Asiakastieto palvelussaan kertoo.

Confido-ryhmittymä on vuodesta 2010 ollut perustamassa useita menestyneitä kiinteistösijoitushankkeita, jotka ovat Suomen lisäksi sijoittaneet  mm. Saksaan (erityisesti Berliini), Bulgariaan ja Espanjaan.

Carl-Gustaf Ehrnrooth ei ole Confido Capital Oy:n henkilöosakkaana.

Juha Kojosen mukaan markkinat Barcelonassa eivät ole elpymässä.

Itse jutun osalta kiinnitämme lisäksi huomiota seuraaviin asioihin, jotka tulisi huomioida, jos rahaston osalta tehdään laskutoimituksia tai arvioita:

Rahaston nettovarallisuuteen vaikuttavat mm. toteutuneet kauppatuotot, palautukset sijoittajille, maksetut verot sekä mahdolliset alaskirjaukset.  Siten yksittäinen NAV- luku ei suoraan kerro toiminnan onnistumisen tasosta eikä jäljellä olevasta NAV-arvosta voi yksin arvioida hankkeen tuottoa tai mahdollista voitto/miinusprosenttia.

Rahaston kaikkia varoja ei ole kerätty sijoittajilta.  Perustajat ovat myös sijoittaneet merkittävästi rahastoon.

Barcelona Invest Oy osakepääoma on kirjattu menetetyksi vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Asia ei ole kuitenkaan merkityksellinen rahaston osalta, koska kokonaisuus muodostuu Suomen yhtiön ja Espanjan yhtiön tuloksista.  Vuoden 2019 osalta arvioidaan Barcelona Invest Oy osakepääoman palautuvan positiiviseksi.

Yleisesti Barcelona Invest Oy osalta voidaan todeta

Barcelona Invest Oy rahasto perustettiin vuonna 2015 ja tämän jälkeen rahasto sijoitti varoja Barcelonaan syksyyn 2017 asti.  Markkinoiden arvioitiin olevan houkuttelevat, koska arvot olivat finanssikriisin alusta puolittuneet ja palautumista oli ehtinyt tapahtua vain vähän Markkinahinnat nousivat aluksi, mutta myöhemmin nousu taittui. Poliittisten ongelmien laajetessa rahaston hallinnointiyhtiö lopetti kohteiden ostamisen syksyllä 2017 , ensin tilapäisesti ja sitten pysyvästi ja päätti ajaa rahaston toiminnan alas suunniteltua aiemmin, koska näköpiirissä ei ollut mahdollisuutta saavuttaa tavoitetuottoja.  Poliittiset ongelmat keskittyivät erityisesti Katalonian tilanteeseen ja paikallispolitiikkaan, jossa rahaston perustamisen aikoina valittu pormestari alkoi toteuttaa hyvin negatiivista politiikkaa kiinteistökehittäjiä ja hotellioperaattoreita kohtaan. Esimerkiksi hotellilisenssejä ei ole enää tämän jälkeen myönnetty uusille hankkeille.  Hallinnointiyhtiön tavoitteena on purkaa rahasto suunniteltua aiemmin ja siten, että sijoittajan tappio ei muodostuisi merkittäväksi.  Osana tätä hallinnointiyhtiö pyrkii löytämään säästökohteita. Esimerkiksi hallinnointipalkkion perimisestä on toistaiseksi luovuttu sopimuksen mukaisesti.

 

Lisätietoja : Juha Kojonen juha.kojonen@confidocapital.com