Slide

Esittely

Tavoitteemme on löytää sijoituskohteita, joissa tulevaisuuden odotukset suhteessa riskeihin ovat houkuttelevia. Pyrimme välttämään alueita, joissa hintatasot vaikuttavat haastavilta ja keskittymään hankkeisiin, joissa hintataso on alhainen ja pitkän tähtäimen näkymät hyvät. Olemme myös kiinnostuneita sijoitusmahdollisuuksista, jotka ovat massamarkkinoille liian pieniä, mutta pienemmille sijoittajaryhmille sopivan kokoisia.

Tällä hetkellä pääfokuksemme kiinteistösijoituksissa on Berliinin ja Barcelonan asuntomarkkinoilla. Tytäryhtiömme Confido Management Oy on perustanut tarkoitusta varten neljä osakeyhtiömuotoista asuntorahastoa.

Kiinteistösijoitustuotteet ovat tarkoitettuja ammattimaisille asiakkaille.