Slide

Esittely

Confido Capital Oy on suomalainen pankkiiriliike, joka etsii aktiivisesti erilaisia sijoituskohteita, joissa tuotto-riskisuhteen uskotaan olevan erinomainen.

Haluamme olla asiakkaallemme sijoituskumppani. Vastuullisuus on yksi Confido Capitalin tärkeimmistä arvoista ja siksi kannamme sijoitustoiminnan riskejä sijoittajan ominaisuudessa rahastoissamme tai muissa tarjoamisamme sijoituskohteissa. Sijoitamme kohteisiimme yhdessä asiakkaidemme kanssa.


Turvallinen sijoittajapartneri

Confido Capitalin edustamilla rahastoyhtiöillä on kotimaissaan asianmukaiset toimiluvat. Sijoitustuotteet, joiden myynti- ja markkinointi Suomessa edellyttää toimilupaa, on hyväksytetty Suomen Finanssivalvonnassa.

Myös Confido Capital Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelutoimilupa ja Finanssivalvonta on Confido Capitalin toimintaa valvova viranomainen.

Sijoitustuotevalikoimamme sisältää mm:

  • Yksittäisiä rahastoja ammattimaisille sijoittajille
  • Varainhoitoon sopivia tuotteita
  • Muita sijoitustuotteita kuten kiinteistörahastoja tytäryhtiöidemme kautta

Confido Capital pyrkii tarjoamaan asiakkailleen sijoituspäätösten tueksi mahdollisimman kattavan tietopaketin edustamistaan sijoitustuotteista. Tuottonsa yhtiö saa jakamalla sijoitustuotteisiin liittyvät palkkiot yhdessä rahastoyhtiöiden kanssa, jolloin asiakkaan kulurakenne pysyy muuttumattomana.

Confido Capital Oy pyrkii valitsemaan tarjontaansa sijoitustuotteita, joiden tuottohistoria ja näkymät ovat hyviä, mutta se ei pysty takaamaan yksittäisen sijoituskohteen tulevaisuuden tuottoa.

Confido Capital Oy on turvallinen yhteistyökumppani ja sen kaikki omistajat ja työntekijät ovat suomalaisia. Yksittäiseen rahastoon sijoitettaessa rahat kulkevat suoraan valitun rahastoyhtiön tilille eikä Confido Capital Oy hallinnoi asiakkaan varoja edes tilapäisesti. Confido Capital tai yhtiön lähipiiri sijoittavat omia varojaan (hallituksen jäsenet, osakkaat, tytäryhtiöt) edustamiinsa sijoitustuotteisiin.