Slide

Esittely

Osakerahastot ja varainhoito

Tavoitteemme on tarjota hyvän tuotto-riskisuhteen osakerahastoja, joiden salkunhoitajat ja sijoitustavoitteet tunnemme hyvin. Sijoitussuosituksissa pyrimme antamaan mahdollisen kattavat tiedot rahaston näkymistä, jotta asiakkaamme voisi arvioida kohteen sen hetkiset näkymät sekä sopivuuden omaan sijoitussalkkuunsa.

Varainhoitoon liittyvää sijoitusneuvontaa toteutamme pääosin maltillisen Visio Allocator-rahaston kautta. Visio Allocator on rahastomuodostaan huolimatta varsinaisesti varainhoitotuote, jossa pyritään muokkaamaan salkunpainotusta (osakkeet, yrityslainat, valuutat, käteinen jne.) kunkin markkinatilanteen mukaan. Pitkän tähtäimen tavoitteina on 12 % vuotuinen tuotto. Tavoitevolatiliteetti on 10 % (kuvaa riskitasoa ja on n. puolet Helsingin pörssin vastaavasta riskitasosta).